KULÜBÜN İSMİ: İNGİLİZCE MÜN

KULUBÜN SORUMLU ÖĞRETMENİ: NATALİE BOŞNAKYAN , BAYRAM ERKUL

MAX ÖĞRENCİ KAPASİTESİ: 12  

KULÜPTE YAPILAN ETKİNLİKLERİN ÖZETİ  :

MUN kulübünde senenin başından sonuna kadar öğrenciler okul dışından gelen biri tarafından eğitilirler. Eğitim devam ederken öğrenciler belirlenen tarihlerde, önceden karar verilen MUN konferanslarına katılırlar. Son iki senedir başlangıç olarak, eğitici tarafından dolayı Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen MUN konferansına katılındı. Onun dışında öğrenciler Kadir Has Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kabataş Lisesi gibi lise-üniversite MUN konferanslarına katıldılar.

 

Dans le club MUN, les élèves sont préparés par un formateur qui vient à l’école. Au cours de la formation les élèves participent à des conférences M.Ü.N. Ces deux dernières années, grâce aux séances de formation, on peut participer dès le début de l’année à la conférence organisée par l’université Yeditepe. A part celle-là, nos élèves ont aussi participé à plusieurs conférences comme celles de l’université Kadir Has ou de Gazi, celle du lycée Kabataş.