Fransızca MUN kulübü - Club Modèle francophone des Nations-Unies  (MFNU)

SORUMLU ÖĞRETMENİ

Serpil Turan, Frédéric İzydorczyk

Fransızca MUN (Model Birleşmiş Milletler) kulübü Saint Michel Lisesi’nin önemli kulüplerinden bir tanesidir.

Küçük ölçekli münazaraların gerçekleştiği MUN konferanslarında öğrenciler, kadın-erkek eşitliği, yoksullukla mücadele, uluslararası güvenlik, çevrenin korunması gibi küresel konularda kendi ülkeleri dışında bir ülkeyi temsil ederek, söz konusu konularda o ülkenin duruşunu en iyi şekilde savunmayı hedefliyor.

Model Birleşmiş Milletler münazaraları, 2-3 gün süren ve dünya çapında çeşitli eğitim-öğretim kurumlar tarafından düzenlenen konferanslarda gerçekleşiyor.

Kulüp saatleri süresince öğrencilere müzakere sanatı, BM kararlarının yazım teknikleri, protokol kuralları tanıtılarak MUN konferanslara hazırlanmaları sağlanıyor. Öğrenciler ayrıca temsil ettikleri ülke ile ilgili kapsamlı (siyaset, coğrafya, tarih) araştırma yapıyor.

Kulüp kapsamında yaptığımız çalışmalar sayesinde her yıl Türkiye’de ve yurtdışında birkaç konferansa katılım sağlanıyor. Öğrencilerin sıkı çalışmalarını gerektiren MUN Kulübü aynı zamanda günümüz dünyasının sorunlarının daha iyi anlaşılması, yazılı ve sözlü Fransızca seviyelerinde ilerleme kaydedilmesi gibi öğrencilere birçok olumlu yönler de sunuyor.

Le club “Modèle Francophone des Nations Unies” (MUN) en français est un des clubs phares du Lycée Saint Michel.

Qu’est-ce que le MUN ? C’est une simulation, à petite échelle, des débats qui se déroulent dans les instances des Nations Unies. Les élèves y représentent un pays et défendent ses prises de position sur des sujets globaux d’actualité tels que l’éducation des femmes, la lutte contre la pauvreté, la sécurité internationale, l’environnement, etc.

Ces débats se font dans le cadre de conférences qui durent 2-3 jours et qui sont organisées par divers établissements d’enseignement secondaire à travers le monde.

Que fait-on dans le club MUN ? Pendant les heures de club, les élèves sont initiés et préparés à l’art de la négociation, à la technique d’écriture de résolutions onusiennes, aux règles protocolaires en vigueur dans les grandes institutions et font, en amont, des recherches poussées (politique, géographie, histoire, positionnement sur divers sujets) sur le pays représenté et le sujet débattu.

Tous les ans, nous participons à plusieurs conférences en Turquie et à l’étranger.

Ce club nécessite beaucoup de travail et d’investissement de la part des élèves mais leur apporte beaucoup en termes de perfectionnement du niveau de français, à l’écrit comme à l’oral, de familiarisation avec le monde des relations internationales et de meilleure compréhension du monde actuel.