Mezunlar Kulübü

SORUMLU ÖĞRETMENİ

Enseignant Responsable

BUDAK ÖZELER AKBULUT

Saint Michel Fransız Lisesi Mezunlar Kulübü; hem sosyal hem de  mesleki alanlarda mezunlarımız ve hali hazırda okulumuzda eğitim  almakta olan öğrencilerimiz arasında bir bağ kurmayı amaçlamaktadır.  

Mezunlar Derneği ile paralel yürüttüğümüz aktivitelerimizde,  mevcut öğrencilerimize, okuldan sonraki hayatları için alanlarında  tecrübeli mezunlarımızdan ilham alarak kariyerine yön vermede  destek sağlamaktayız. Bu sayede Saint Michel ailesine aidiyet ve  bağlılık duygusunu öğrenciliğin ilk yıllarından sağlamaktayız.