İNGİLİZCE MUN

SORUMLU ÖĞRETMENİ

Enseignant Responsable

ÖZLEM ULUSOY ÖZPİŞKİN

MUN İngilizce kulübü tamamen öğrenci bazlı bir kulüptür. Kulüpte öğrenciler tartışmalara yön verir ve kulübe liderlik ederler. Öğretmen arka planda öğrencileri takip eder, eksik bilgileri tamamlar ve gerekli durumlarda müdahalelerde bulunur. Bunun amacı öğrencilerde otokontrollü çalışmayı sağlamaktır.
Kulüp, politikayı ve entelektüel tartışmaları seven 18-20 öğrenciden oluşur. Bu kulübün en önemli şartı öğrencilerin öğrenmeye açık olmaları, disiplinli, istekli tavırları ve tüm ön yargılardan uzak olmalarıdır. Amaç öğrencilere bir bakış açısı kazandırmak ve onları dünya meseleleri konusunda aydınlatmaktır. Bunların yanı sıra öğrencilerin topluluk karşısında konuşma becerilerini ilerletmeleri yadsınmaz bir gerçektir ; böylece herkes öz güvenlerini geliştirir.
Öğrenciler ayda bir veya iki ayda bir farklı okullarda düzenlenen MUN konferanslarına katılırlar. Diğer zamanlarda sınıf içinde, önceden belirlenmiş ve hakkında araştırmalar yapılmış konularda tartışmalar yapılır. Böylece öğrenciler tartışma becerilerini ve MUN bilgilerini geliştirirken diğer yandan da güncel meseleler hakkında bilgi edinirler.