KULÜBÜN İSMİ: SİVİL SAVUNMA

KULUBÜN SORUMLU ÖĞRETMENİ : AHMET SALİH BAŞARAN 

Öğrencileri savaş ve doğal afet durumlarının öncesinde ve sonrasında alınması gereken önlemler ve yapılacak işler konusunda eğiterek can ve   mal kaybını en aza indirmektir .

 Donner aux élèves les principes et comportements à adopter  avant ou après une situation de guerre

ou de catastrophe naturelle, prévenir d’éventuelles pertes humaines ou dommages matériels.