Kimya Kulübü / Club de Chimie 

SORUMLU ÖĞRETMENİ

Aydan Köksal

Kimya Kulübünü kimyaya ve kimya deneyleriyle ilgilenen öğrenciler oluşturur.Kendi doğal sabununu üretmek, kristaller oluşturmak,kimya bahçesi yaratmak,eğlenceli kimya deneyleri yapmak.Bu kulüpte öğrenciler kimyayı eğlenerek keşfediyorer.

Le Club de Chimie concerne des élèves volontaires intéressés par la chimie, et par son aspect expérimental. Fabriquer son savon naturel , faire pousser des cristaux ,créer son jardin chimique, faire des expériences amusantes.Dans ce club les élèves découvrent la chimie en s’amusant.